Witamy na stronie

TMS International

TMS International Poland Sp. z o.o. jest liderem w świadczeniu usług dla producentów stali na świecie. Nasi ludzie, usługi, technologie i urządzenia stanowią nieocenione źródło, zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia efektywności operacyjnej naszych partnerów. Usiłujemy przewidywać przyszłe wyzwania naszych klientów poprzez ciągłe doskonalenie naszych procesów i wprowadzenie nowych usług w branży metali żelaznych. Pomagamy zmniejszyć oddziaływanie ubocznych skutków przemysłu metalurgicznego na środowisko.
Doświadczenie

Jakość

ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

Nasza oferta

Kruszywa hutnicze

TMS International rozpoczelo prace nad przerobem haldy skladowiska hutnicznych odpadów poprodukcyjnych. Produkowane sa kruszywa drogowe róznych asortymentów, w zaleznosci od zapotrzebowania klientów. Koncowym produktem sa cztery frakcje kruszyw, które oferowane sa jako pelnowartosciowe kruszywa drogowe stalownicze i wielkopiecowe.

Certyfikaty i badania
Oferowane przez nas kruszywa sa pelnowartosciowym materialem budowlanym co jest poparte badaniami z firmy Labotest z Katowic oraz ocena ekologiczna Instytutu Gospodarki Odpadami. Bezposredni nadzór nad jakoscia produkowanych przez nas kruszyw jest cyklicznie monitorowany przez zewnetrzne i niezalezne laboratorium.
Realizacje i referencje
Rynki zbytu kruszyw produkowanych przez TMS International Poland to glównie firmy zajmujace sie budowa dróg. Kruszywa hutnicze stosowane sa do wymiany gruntów, na nasypy, warstwy mrozoochronne i podbudowy pomocnicze, do wyrównywania terenów, utwardzania dróg dojazdowych, zasypywania szybów kopalnianych.
Ochrona środowiska
Nasze uslugi pomagaja producentom stali zminimalizowac ich wplyw na srodowisko i przyczyniaja sie do bardziej ekologicznego swiata poprzez recykling materialów, energooszczedne dzialanie i przetwarzanie wszystkich produktów ubocznych powstajacych w procesach hutniczych w celu ich ponownego, korzystnego dla srodowiska wykorzystania.