Welcome - Choose language:

Realizacje i referencje

Spółka TMS International Poland będzie odpowiedzialna za realizację gospodarki żużlem stalowniczym w ARCELORMITTAL Poland w zakresie:
  • ewakuacji (w postaci stałej lub ciekłej), transportu, odlewania, chłodzenia, wstępnego przetwarzania i sortowania żużla z konwertorów, LF / ciągłego odlewania (COS-u) i ze stacji odsiarczania surówki, 
  • organizacji logistycznej - transport kadzi żużlowych do odpowiednich obiektów,
  • separacji żużla i odzyskiwania metali,
  • składowania, sortowania i przetwarzania materiałów z Zakładu Odzysku Metali (MRP),
  • przygotowania wszystkich rodzajów żużlów do wprowadzenia na rynek oraz sprzedaży kruszyw żużlowych i innych materiałów po obróbce i sortowaniu,
  • zarządzania kadziami żużlowymi.

Obecne rynki zbytu kruszyw produkowanych przez TMS International Poland Spółka z o.o. to głównie firmy zajmujące się budową dróg.

Kruszywa hutnicze stosowane są do wymiany gruntów, na nasypy, warstwy mrozoochronne i podbudowy pomocnicze, do wyrównywania terenów, utwardzania dróg dojazdowych, zasypywania szybów kopalnianych.

Planujemy powiększenie rynków sprzedaży o:
  • produkcję grysów do mas bitumicznych,
  • kruszywa jako składnik do wełny mineralnej (żużel wielkopiecowy),
  • zastosowanie kruszyw przez firmy zajmujące się zimowym utrzymanie dróg,
  • współpracę z Instytutem Metalurgii Żelaza dotyczącą prowadzenia projektu badawczego  pt. „Wytwarzanie nawozów na osnowie żużli stalowniczych”.
 

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży TMS International Poland Sp. z o.o.

 tel. +48 32 639 47 14

sprzedazpl@tmsinternational.com