Welcome - Choose language:

oferta

Oferta kruszyw hutniczych

z zakładu w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 8


Lp. Kruszywa hutnicze niesezonowe (1)
1. Kruszywo miał (1) 0 – 3 mm
2. Kruszywo miał 0 – 11,2 mm
3. Kruszywo kliniec (2) 4 – 11,2 mm
4. Kruszywo kliniec 11,2 – 31,5 mm
5. Kruszywo kliniec 11,2 – 63 mm
6. Kruszywo tłuczeń 31,5 – 63 mm

Uwaga (1): kruszywa do zastosowania tylko na nawierzchnie twarde nieulepszone (bez nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz kostki brukowej) realizowane w technologii nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie.
(2) kruszywo z ograniczoną dostępnością

Lp. Kruszywa hutnicze sezonowane
1. Kruszywo miał 0 – 11,2 mm
2. Kruszywo miał 0 – 16 mm
3. Kruszywo mieszanka 0 – 31,5 mm
4. Kruszywo mieszanka 0 – 63 mm
5. Kruszywo kliniec (3) 11,2 – 63 mm
6. Kruszywo niesort (4) 0 – 120 mm
7. Kruszywo 63 – 120 mm

(3) kruszywo z ograniczoną dostępnością
(4) kruszywo zawiera do 10% nadziarna o nieokreślonej granulometryczności. Istnieje możliwość odseparowania nadziarna za dodatkową opłatą.

Sprzedaż
  • do ww. cen należy doliczyć podatek VAT 23%
  • ceny EXW magazyn producenta tj. 42-523 Dabrowa Górnicza ul. Koksownicza 8
  • odbiory materiałów w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach: 600 – 2200 ; sobota w godzinach: 600 – 1400
  • sprzedaż gotówkowa odbywa się w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach: 600 – 2100 ; sobota w godzinach: 600 – 1300
  • cennik z dnia 04.04.2016r. obowiązuje od: 05.04.2016r. jednocześnie anuluje się cennik z dnia 04.02.2013r.

Jakość
  • jakość kruszyw jest nadzorowana przez Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o.
  • kruszywa posiadają badania wg. normy PN-EN 13242+A1.2010 oraz kontrolę Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 4
  • na życzenie klienta dostarczamy Wstępne Badania Typu oraz Deklaracje Zgodności