Welcome - Choose language:

Ochrona środowiska

Przywództwo w ochronie środowiska

       Nasze usługi pomagają producentom stali zminimalizować ich wpływ na środowisko i przyczyniają się do bardziej ekologicznego świata poprzez recykling materiałów, utrzymanie energooszczędnych działań i przetwarzanie wszystkich produktów ubocznych powstających w procesach hutniczych w celu ich ponownego, korzystnego dla środowiska wykorzystania.


for1.pngStawiamy wysokie wymagania w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dążymy do realizacji inwestycji, które nie tylko są zgodne z przepisami, ale zmniejszają nasz wpływ na środowisko. Wierzymy, że mamy obowiązek dbać o naszą planetę oraz zachować jej piękno i zasoby dla przyszłych pokoleń.
Każda działalność produkcyjna pociąga za sobą emisje do środowiska. Jednak właściwy dobór komponentów procesu może się przyczynić do osiągnięcia „czystszej produkcji”. Dobór materiałów i optymalizacja procesu może przyczynić się bowiem do obniżenia zużycia takich zasobów jak woda, energia i surowce naturalne oraz minimalizacji odpadów, co ma zasadniczy wpływ na środowisko naturalne i pracę ludzi zatrudnionych w danym zakładzie. Każdy może przyczynić się do osiągnięcia „czystszej produkcji” i „bardziej ekologicznego świata” poprzez wykorzystanie narzędzi, które posiada na zajmowanym stanowisku pracy. Jesteśmy zorientowani na działanie dla zapewnienia ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Praktyczne doświadczenia partnerów europejskich i światowych mogą przyczynić się do osiągnięcia dobrych wyników w walce o optymalizację procesu funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie zastosowanych przez nich rozwiązań na płaszczyznę TMS International Poland Sp. z o.o.


 Bezpieczeństwo i świadomość ekologiczna w TMS 
 

Kontakty

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Biurem TMS International Poland Sp. z o.o.
 

tel. +48 32 639 47 00

biuro@tmsinternational.com