Welcome - Choose language:

Kruszywa hutnicze

       W marcu 2013 roku firma TMS International rozpoczęła pracę nad przerobem hałdy składowiska odpadów poprodukcyjnych huty (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.).Przerób odbywa się z wykorzystaniem mobilnej linii produkcyjnej. W rezultacie otrzymujemy kruszywa drogowe różnych asortymentów w zależności od zapotrzebowania klientów. Pozostała część żużla z bieżącej produkcji dostarczana jest z ArcelorMittal Poland S.A. do TMS International Poland spółka z o.o., gdzie jest przerabiana na drugiej linii produkcyjnej. Końcowym produktem są cztery frakcje kruszyw.

Uzyskane kruszywa sprzedawane są jako pełnowartościowe kruszywa drogowe stalownicze i wielkopiecowe.

Żużel konwertorowy
       Nazywany jest on również żużlem stalowniczym. Powstaje w trakcie wytapiania stali w urządzeniu zwanym konwertorem, w którym dochodzi do konwersji żelaza surówkowego w stal. Żużle stalownicze przerabia się na kruszywa drogowe lub na grysy przydatne do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych. Żużle te zazwyczaj mają kolor ciemnoszary i są materiałem bardzo zwięzłym, z wyglądu przypominającym bazalt. Mają dużą gęstość właściwą i nasypową, posiadają dużą wytrzymałość na ściskanie, dużą szorstkość i niską nasiąkliwość. Żużle hutnicze pozyskiwane z różnych źródeł były wielokrotnie badane w celu oznaczenia poziomu promieniotwórczości. Badania wykazują, że żużle hutnicze mogą być bez ograniczeń wykorzystywane w budownictwie drogowym, a nawet stosowane w budownictwie kubaturowym. Badania wyciągów wodnych natomiast wskazują na możliwość odprowadzania żużli do wód powierzchniowych i do ziemi, za wyjątkiem tych, których pH jest zdecydowanie alkaliczne. Jednak, według opinii ekologów, wysokie pH nie stanowi podstawy do negatywnej oceny kruszywa, jako że wysoka alkaliczność materiału kruszywowego ogranicza mobilność metali, w tym metali ciężkich.

Żużel wielkopiecowy
       Powstaje w wielkim piecu w trakcie procesu redukcji metalicznego żelaza. Żużel ten jest szorstki, chropowaty, o kolorze od jasnoszarego do szarego. Jego pokrój jest zwarty do jamistego, drobnokrystaliczny lub bezpostaciowy. Skruszony, cechuje się regularnym kształtem ziaren powstałego kruszywa i licznymi ostrymi krawędziami. Kruszywo żużlowe wielkopiecowe jest lżejsze od kruszyw naturalnych. Cechuje się ognioodpornością oraz dobrymi własnościami izolacyjnymi. Z uwagi na jego charakterystyczną jamistość, absorpcja wody jest wyższa niż dla materiałów naturalnych. Jednak z uwagi na porowatość zamkniętą, w przypadku której bąbelki powietrza nie są połączone ze sobą, mrozoodporność jest bardzo dobra.
 

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży TMS International Poland Sp. z o.o.

 tel. +48 32 639 47 14

sprzedazpl@tmsinternational.com