Welcome - Choose language:

Kontakt

TMS International Poland Sp. z o.o.
 

      42-523 Dąbrowa Górnicza, Polska
      ul.Koksownicza 8
      NIP 7010362760 
      KRS 0000442197
      REGON 146448196

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 30.884.300 PLN wpłacony w całości.Sekretariat:
E-mail: biuro@tmsinternational.com
Tel:     32 6394701
Kom:  665 700 447
Fax:    32 6394730

Dział Sprzedaży:
E-mail: sprzedazpl@tmsinternational.com
Kom: 606 957 534
Kom: 692 405 665


Księgowość:

E-mail: igolebiowska@tmsinternational.com
E-mail: murbanik@tmsinternational.com
E-mail: gprzybycien@tmsinternational.com
Kom: 665 700 228
Tel:    32 6394716
Fax:   32 6394730

Dział Zakupów:
E-mail: alis@tmsinternational.com
Kom: 600 058 467
E-mail: lskutnik@tmsinternational.com
Kom: 784 627 533