Welcome - Choose language:

Certyfikaty i badania

Sprzedawane przez nas kruszywa są pełnowartościowym materiałem budowlanym, co jest poparte badaniami z firmy Labotest z Katowic oraz oceną ekologiczną Instytutu Gospodarki Odpadami. 

Bezpośredni nadzór nad jakością produkowanych przez nas kruszyw jest cyklicznie monitorowany przez zewnętrzne i niezależne laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest w Katowicach oraz podlega Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny 4.

 Kruszywa posiadają badania typu zgodne z obowiązującymi normami europejskimi PN-EN-13242+A1:2010.

Badania wstępne typu kruszyw hutniczych
produkowanych przez TMS International Poland wg PN-EN 13242:2004+A1:2010
Ocena ekologiczna kruszywa hutniczego sezonowanego i kruszywa hutniczego niesezonowanego
w aspekcie ekologicznym dla TMS International Poland Sp. z o.o.


Do każdej faktury wydawana jest metryka znakowania wyrobu znakiem CE w systemie oceny 4. Na życzenie klienta wydawana jest deklaracja zgodności.
 

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży TMS International Poland Sp. z o.o.

 tel. +48 32 639 47 14

sprzedazpl@tmsinternational.com